Sản phẩm thương hiệu Thiên Ân Food là sản phẩm mang hương vị truyền thống. Qua quá trình tích lũy kinh nghiệm, Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thực Phẩm Tân Thiên Ân đã không ngừng đầu tư trang thiết bị máy móc, áp dụng các tiến bộ khoa học để thay thế dần phương thức làm bánh thủ công nhờ vậy chất lượng sản phẩm nâng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và giảm thiểu thời gian sản xuất.
Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thực Phẩm Tân Thiên Ân đã và đang sử dụng lò nướng bánh bằng điện, máy trộn bột, máy cắt bánh, … được tự động hóa vì   vậy năng suất không ngừng được tăng cao. Bên cạnh đó, việc sáng tạo tiếp thu trình độ kỹ thuật công nghệ sản xuất bánh của các nước trên thế giới để tạo ra sản phẩm với chất lượng hoàn hảo, mang hương vị truyền thống phù hợp nhu cầu thị trường.