Xuất phát từ mục tiêu xây dựng và phát triển thương hiệu thức ăn nhanh Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thực Phẩm Tân Thiên Ân đang hoàn thiện để đạt chứng nhận  ISO 9001:2008 và ISO 22000:2005.
Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thực Phẩm Tân Thiên Ân thường xuyên tổ chức tập huấn, cập nhật cho những chuyên viên kỹ thuật trong Công ty nâng cao tay nghề, đưa công nhân sản xuất tham quan, học tập kỹ thuật từ những đơn vị sản xuất trong ngành có trình độ kỹ thuật tiên tiến. Để có được các sản phẩm tiêu chuẩn và chất lượng, Công ty có đội ngũ chuyên biệt theo dõi chất lượng nguyên liệu đầu vào và chất lượng sản phẩm được sản xuất. Sản phẩm bánh của Thiên Ân Food là nguồn dinh dưỡng cao cấp phù hợp mọi lứa tuổi và được lòng tin của người tiêu dùng cả nước.